Zpět

Král a chuďas ve zpravodajství ČT

Lektorky České Orffovy společnosti vystoupily v hlavním zpravodajství a v Událostech v kultuře. Gratulace k výborně připravenímu programu. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097206490-udalosti-v-kulture/216411000121127/video/506831