Zpět

Ochutnávka Prožitkového zpívání

Kratší dílnička v podvečerních hodinách nabízí sebepéči hlasem a zpěvem za využití nevýkonového a neexpozičního společného zpívání tak, jak je pěstovali naši předkové. Pedagogicko-terapeutický přístup s názvm Prožitkové zpívání má po pětadvaceti letech stále konkrétnější obrysy, možnosi a využití.

Dech, hlas, pohyb, dotyk, emoce, staré lidové písně ve vícehlasu, péče o sebe, celkový odpočinek.

16.1.2018 17.30-20h, studio DanceLab (U Zvonařky 9)

Cena 350,-Kč

Hlásit se můžete na zpivani@volny.cz

Srdčně zve Zuzana Vlčinská

www.prozitkovezpivani.cz