Zpět

Zvuk zahrad

Mezinárodní hudební dílny na principech Orffova Schulwerku s terapeutickým zaměřením určené pro učitele mateřských i základních škol, vychovatele, speciální pedagogy, terapeuty, sociální pracovníky.


SOG en (1).pdf