Zpět

Zpráva z International Orff-Schulerk Forum Salzburg Convention 2018

Zpráva z Mezinárodní konference národních asociací, sdružených škol a institucí hlásící se k odkazu Orffova Schulwerku, která se konala ve dnech 23. - 26. července 2018 v Salzburgu.

Napsala Mgr. MgA. Hana Havelková


Zpra´va Orff Forum 2018.pdf