Zpět

Orffohraní aneb od bubnu k orchestru

Soutěž hudebních kolektivů  MŠ, ZŠ a SŠ z PRAHY. 

24.10. Emauzské opatsví Praha 1.

Akce se bude konat k padesátému výročí prvního vydání publikace Petra Ebena a Ilji Hurníka „Česká Orffova škola“. 

Podmínky soutěže naleznete v přiloženém plakátku. Členkou poroty bude předsedkyně ČOS L. Pospíšilová

Vlastní pojetí vystoupení bude v rukou samotných kolektivů. Více než soutěžní rivality bychom chtěli dosáhnout sounáležitosti a povzbuzení účastníků k tvořivým hudebním činnostem. 

Přihlášky, prosím, posílejte do 20. 6. 2019 přes registrační systém  http://www.hudebnisos.cz/

 


ORFFOHRANÍ - PLAKÁTEK.pdf