Zpět

Oznámení o rezignaci členky výkonného výboru České Orffovy společnosti

Vážení a milí členové České Orffovy společnosti,

celostní hudební a pohybová výchova je mou srdeční záležitostí. Ráda hledám nové cesty šíření hudebně-pedagogické „osvěty“, ať se jedná o organizaci seminářů, utváření kurikul, struktur apod. Práce v České Orffově společnosti mě vždy naplňovala a radovala jsem se z každého dílčího úspěchu. Jako členka výkonného výboru a první místopředsedkyně společnosti jsem působila od roku 2014. Během uplynulých sedmi let se mi společně s ostatními členy výboru podařilo vyvinout webový systém, evidenci a nastavit procesy celé organizace…

Bohužel již pro mě není možné z osobních a pracovních důvodů v této funkci pokračovat, a proto jsem dne 6. května 2021 v rámci schůze výkonného výboru rezignovala na veškeré funkce ve vedení společnosti. Nadále zůstávám členkou spolku.

Přeji všem členům i nově zvolenému výkonnému výboru hodně zdraví, radosti a vše dobré. Těším se na setkání při některých z dalších seminářů či individuálních neformálních setkáních.

S úctou, Jitka Kopřivová


Oznameni o rezignaci clenky vykonneho vyboru Ceske Orffovy spolecnosti.pdf