Svatá Cecílie, Cilka, podle Schulwerku si cinká. Na andělské klávesy s Orffem v nebi hraje si!

Název kurzu Svatá Cecílie, Cilka, podle Schulwerku si cinká. Na andělské klávesy s Orffem v nebi hraje si!
Kurz akreditován ČOS Ano
Datum a čas konání kurzu 11/22/2019 6:00:00 PM - 11/24/2019 12:30:00 PM (3 dnů)
Kdy je možné se na kurz zapsat 10/4/2019 6:00:00 PM - 11/22/2019 12:15:00 AM
Do kdy je možné se z kurzu odhlásit 11/22/2019 12:15:00 AM
Obsazenost kurzu 66 / 90
Lektor Mgr. Jitka Kopřivová
Místo konání kurzu Rychnovská 139, Praha 9 - Letňany
Cena za kurz 3900
Cena za kurz pro členy 3400
Cena za kurz pro studenty 2900
Číslo účtu pro platbu kurzovného 2700843454/2010
Instrukce pro přihlášení Pro zápis do kurzu vyplňte, prosím, elektronickou přihlášku. Následně obdržíte automaticky rozesílaný email s příkazem platby a fakturou. Prosím, dbejte na správnost vyplňování fakturačních údajů již při přihlášce, data jsou generována. Úprava fakturačních údajů je možná max. 5 dní po konání kurzu. Členové ČOS se hlásí pro uplatnění slevy z interního prostředí webu. Podmínky pro uplatnění studentské slevy: 1. Student interního studia do 26 let předloží platné studijní potvrzení při registraci. 2. Fakturační údaje kurzovného jsou uvedeny na studenta. V poznámce nám, prosím, sdělte, v jakém typu školy vyučujete. Účastníci kurzu budou rozděleny na kurzu do třech skupin: A - mateřské školy, ZUŠ, zájmová či jiná pedagogická činnost v odpovídající věkové skupině B - 1. stupeň ZŠ, ZUŠ, zájmová či jiná pedagogická činnost v odpovídající věkové skupině C - 2. stupeň ZŠ, střední školy, ZUŠ, zájmová či jiná pedagogická činnost v odpovídající věkové skupině D – 2. stupeň ZŠ, SŚ, ZUŠ a pokročilí účastníci kurzu TIP PRO ČLENY: V PŘÍPADĚ POTÍŽÍCH SE ZÁPISEM SE UJISTĚTE, ŽE JE VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO PROFILU VE SPRÁVNÉM FORMÁTU +420...
Popis kurzu

Víkendový seminář s mnohaletou tradicí navazuje na odkaz pedagogických idejí Carla Orffa a České Orffovy školy v kontextu současného evropského školství. Obsah workshopu tvoří jak kreativní instrumentální, vokální, poslechové a hudebně-pohybové činnosti, hra na tělo a improvizace, tak i propojení percepčních aktivit s oblastmi hudební teorie a hudební vědy. Probíraná témata semináře se prolínají a při jejich osvojení je kladen důraz na prožitek, tvořivost, sebereflexi v sociálním učení i na výcvik v prohloubení profesních kompetencí. Přínosnou zkušeností pro frekventanty je tvorba projektů, plánování vyučovacího procesu a předávání poznatků z vlastní pedagogické praxe.

 

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN?

pedagogům volného času, učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií, učitelům odborných předmětů SŠ, učitelům praktického vyučování, učitelům uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, učitelům VOŠ, učitelům – vedoucím školních zájmových kroužků a klubů a vychovatelům školských zařízení

LEKTOŘI:

Daniel Johnson (USA), Lenka Pospíšilová, Jana Machalíková, Michaela Kulísková, Tomáš Kerle, Karolína Řepová (Koňaříková), Lenka Pobudová, Hana Havelková

PROGRAM:

pátek 17:00-18:00 registrace + platba / 18:00 zahájení/ 18:30-20:00 práce ve skupinách

sobota 9:00-18:00 práce ve skupinách / 19:30-21:00 společné zpívání a tanec

neděle 9:00-11:00 práce ve skupinách / 11:30-12:30 společný závěr 

 

V ceně kurzovného je zahrnutý sobotní oběd a teplé nápoje po celou dobu kurzu.

STORNO POPLATEK:

16. - 17. 11. 50% kurzovného
18. - 21. 11. 70% kurzovného

 

STUDENTI A SAMOPLÁTCI Z ŘAD ČLENŮ MOHOU POŽÁDAT ČOS O STIPENDIUM (zájemci mohou zaslat email s odůvodněním do 15.11.2019 na koprivova@orff.cz).

 

Nocleh je možný ve třídách za 100 CZK/noc (sprcha, lehátka nebo matrace...), spacák s sebou. Občerstvení, teplé jídlo a pití možno zakoupit na místě. 

Za účelem navýšení efektivnosti, jsou účastníci rozděleny do čtyř malých skupin. V poznámce nám, prosím, sdělte svou cílovou skupinu (A, B, C, D).

A - mateřské školy, ZUŠ, zájmová či jiná pedagogická činnost v odpovídající věkové skupině
B - 1. stupeň ZŠ, ZUŠ, zájmová či jiná pedagogická činnost v odpovídající věkové skupině
C - 2. stupeň ZŠ, střední školy, ZUŠ, zájmová či jiná pedagogická činnost v odpovídající věkové skupině
D – 2. stupeň ZŠ, SŠ, ZUŠ, zkušení účastníci kurzu

Kurz je akreditovaný v rámci systému DVPP pod názvem "Česká Orffova škola jako zdroj hudebně-výchovných prvků v soudobé škole" (č. j. MŠMT – 33321/2018-1-872).

Detailní informace o kurzu naleznete v příloze.

Kontakt: Jitka Kopřivová +420 602 971 180  (přes den mne nejlépe zastihnete pomocí SMS, zavolám zpět)

Info příloha Svatá Cecílie, Cilka, podle Schulwerku si cinká. Na andělské klávesy s Orffem v nebi hraje si!

Sign up to the Course Svatá Cecílie, Cilka, podle Schulwerku si cinká. Na andělské klávesy s Orffem v nebi hraje si!


Address
Company info