• HTHE1912
 • HTHE1912
 • HTHE1912
 • HTHE1912
 • HTHE1912
 • HTHE1912
1 1 1 1 1 1

Česká Orffova Společnost

Povídej– zapomenu, Ukaž – budu si pamatovat, Zapoj mě – porozumím

Elementární hudba není nikdy hudba samotná, nýbrž je hudbou, která je ve spojení s pohybem, tancem a řečí – je to hudba, kterou musíme sami hrát. Elementární hudba je zemitá, přirozená, snadná, každému srozumitelná a odpovídá povaze dítěte.

Česká Orffova Společnost 

se snaží oslovovat a inspirovat všechny, kterým není lhostejný celistvý vývoj člověka. Nabízí ucelený názor na múzickou výuku v duchu ideí Carla Orffa žákům a vyučujícím všech typů škol, včetně škol vysokých. Nabízí semináře, dílny, koncerty a setkávání pedagogům a veřejnosti. Všem, kteří mají vztah k hudbě ve všech jejích formách.

Krédo podle Pavla Jurkoviče, duchovního otce českého Schulwerku:
1. humanistický přistup - víra v každé dítě 
2. práce v atmosféře důvěry, radosti, ale i touhy umět a vědět více 
3. spojení zpěvu, řeči, instrumentálního projevu a pohybu v jeden celek 
4. vzbuzování touhy a potřeby vyjádřit se po svém, být kreativní utvářet harmonickou osobnost, která nachází vztah ke svému bližnímu a k zodpovědnosti za společné dílo 
5. ukázat dětem cestu, po níž dokážou v budoucnu samy kráčet

Cílem České Orffovy společnosti je:

Propagační a publikační činnost, rozšíření členské základny, spolupráce na domácí i zahraniční akademické půdě, aktivní podíl na celoživotním vzdělávání a organizace regionálních, celostátních a mezinárodních setkávání – to jsou úkoly, které stojí před celou Českou Orffovou Společností a její předsedkyní PaedDr. Lenkou Pospíšilovou, lektory i řadou dobrovolných spolupracovníků v hlavním městě i regionech. Východiskem těchto snah je myšlenka blízkého spolupracovníka C. Orffa, prof. Wilhelma Kellera: „Orffova elementární hudba není metoda, ale ukazatel cesty."

Kalendář akcí České Orffovy společnosti a spřízněných institucí:  

Novinky

 • Hudební dílny PICCOLI

  Už jste někdy zpívali, tančili a hráli v galerii? Přijďte na dílny Piccoli v Praze i v Kut... 14.09.2021     Hana Novotná (Havelková)

 • Šalinou do stanice hudby a tance

  Šalinové broukaní, cinkání, skřípání, tancování i zpívání aneb na procházce Brnem s Leošem... 24.08.2021     Hana Novotná (Havelková)

 • Poslední rozloučení s panem Vladimírem Pošem

  Dovolujeme si vám oznámit, že poslední rozloučení s panem Vladimírem Pošem, významným peda... 08.07.2021     Hana Novotná (Havelková)

Kurzy


Čtěte více
PhDr Jarmila Kotůlková

Po Gymnáziu s rozšířenou jazykovou výukou, Konzervatoři a FFUK jsem učila zpívající rodiče s dětmi, gymnastiku v kurzech pohybové výchovy, klavír, PHV...

Čtěte více
Mgr. Patricie Windsor, Ph.D.

Patricie studovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Český jazyk a literatura a Hudební výchova, učitelství pro střední školy. V...

Čtěte více
PhDr.Mgr. Marie Lišková

  Absolvovala jsem Pedagogickou fakultu v Hradci Králové (obor - hudební výchova, pedagogika), Lidovou konzervatoř - dnes konzervatoř J. Ježka - (obo...

Čtěte více
Rafaela Drgáčová

Rafaela Drgáčová – muzikantsko pedagogický profil Narodila jsem se do početné rodiny, kde byla hudba ctěnou a milovanou součástí každodenního života....

Zapište se pro odběr newsletteru a buďte stále informováni