Zápisy členských schůzí

Níže naleznete zápisy z členských schůzí a ze schůzí z výkonného výboru ČOS. 

Zápis z členské schůze 20/01 ze dne 22. 11. 2020

čtvrtstoletí existence ČOS - výroční zpráva - volba nového výkonnného výboru ČOS
28.05.2021

Zápis z členské schůze 22. listopadu 2020.

Zápis z členské schůze 19/01 ze dne 30. 03. 2019

zpráva o hospodaření za rok 2018, činnost výkonného výboru, aktuality, ostatní
14.05.2019

Níže naleznete zápis z členské schůze, která se konala 30.3.2019.

Zápis z členské schůze 17/01 ze dne 25.03.2017

aktuality, zpráva o hospodaření za rok 2016, činnost výkonného výboru, volba výkonného výboru na funkční období 2017-2020
25.04.2017

Níže naleznete zápis z členské schůze, která se konala 25.3.2017.

Zápis z členské schůze 16/01 ze dne 22.04.2016

aktuality, zpráva o hospodaření za rok 2015, činnost výkonného výboru, akreditace, půjčování nástrojů ČOS, distribuce Orffových nástrojů, prezentace webového systému
12.08.2016

Níže naleznete zápis z členské schůze, která se konala 22.4.2016.

Zápis členské schůze 15/03 ze dne 28.11.2015

aktuality, reforma ČOS
13.05.2016

Níže naleznete zápis z členské schůze, která se konala 28.11.2015.