img

Zpráva z Mezinárodního setkání národních asociací, sdružených škol a institucí hlásící se k odkazu Orffova Schulwerku, které se konalo 23. - 26. července 2018 v Salzburgu. Napsala MgA. Mgr. Hana Havelková

Více

Orff meets Kodály aneb Mezinárodní Orffovský kurz v Pécsi

28. 7. 2018 7:59:00 Lenka Pospíšilová

Jiřina Jiřičková - Zpráva z mezinárodního orffovského semináře -

Více

MISTEC in Prague

22. 3. 2018 20:05:25 Jarmila Kotůlková

The Music in Schools and Teacher Education Commission (MISTEC) of the International Society for Music Education (ISME) invites participation by local Czech music educators at our seminar July 8-12, 2018 to be held at NYU Prague

Více

World Village 2017

15. 10. 2017 19:22:31 Jitka Kopřivová

Zpráva člensky ČOS Mgr. Kateřiny Tůmové z letního orffovského kurzu ve Finsku.

Více

Členka ČOS, Martina Vlčková, píše o mezinárodním orffovském semináři.

Více