Zpět

Dodatečný zápis na podzimní seminář ČOS 22. - 24. 11. 2019 v Letňanech

Dotatečný zápis na kurz probíhá prostřednictvím emailové komunikace na koprivova@orff.cz

Víkendový seminář s mnohaletou tradicí navazuje na odkaz pedagogických idejí Carla Orffa a České Orffovy školy v kontextu současného evropského školství. Obsah workshopu tvoří jak kreativní instrumentální, vokální, poslechové a hudebně-pohybové činnosti, hra na tělo a improvizace, tak i propojení percepčních aktivit s oblastmi hudební teorie a hudební vědy. Probíraná témata semináře se prolínají a při jejich osvojení je kladen důraz na prožitek, tvořivost, sebereflexi v sociálním učení i na výcvik v prohloubení profesních kompetencí. Přínosnou zkušeností pro frekventanty je tvorba projektů, plánování vyučovacího procesu a předávání poznatků z vlastní pedagogické praxe.

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN?

pedagogům volného času, učitelům MŠ, učitelům 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ, učitelům gymnázií, učitelům odborných předmětů SŠ, učitelům praktického vyučování, učitelům uměleckých odborných předmětů ZUŠ, SUŠ a konzervatoří, učitelům VOŠ, učitelům – vedoucím školních zájmových kroužků a klubů a vychovatelům školských zařízení

LEKTOŘI:

Daniel Johnson (USA), Lenka Pospíšilová, Jana Machalíková, Michaela Kulísková, Tomáš Kerle, Karolína Řepová (Koňaříková), Lenka Pobudová, Hana Havelková 

KURZOVNÉ: 3900CZK /3400 CZK /2900 CZK

PROGRAM:

pátek 17:00-18:00 registrace + platba / 18:00 zahájení/ 18:30-20:00 práce ve skupinách
sobota 9:00-18:00 práce ve skupinách / 19:30-21:00 společné zpívání a tanec
neděle 9:00-11:00 práce ve skupinách / 11:30-12:30 společný závěr 

Kurz je akreditovaný v rámci systému DVPP pod názvem "Česká Orffova škola jako zdroj hudebně-výchovných prvků v soudobé škole" (č. j. MŠMT – 33321/2018-1-872).

Detailní informace o kurzu naleznete v příloze.

Kontakt: Jitka Kopřivová +420 602 971 180  (přes den mne nejlépe zastihnete pomocí SMS, zavolám zpět)


Letnany 22_24_listopad 2019.pdf