Zpět

Výstup z projektu věnovaného kreativní hudební výchově je nyní k dispozici všem

Na následujícím odkaze je volně dostupná právě vydaná kniha KAPITOLY Z KREATIVNÍ HUDEBNÍ VÝCHOVY

https://hdl.handle.net/20.500.14178/2039

??? Autorský kolektiv
PhDr. Jiřina Jiřičková, Ph.D. (ed.) Mgr. Gabriela Coufalová, Ph.D.; Mgr. Martin Grobár, Ph.D.; MgA. Michaela Kuříková; Alicia Lucendo-Noriega, M.A. Ed; Mgr. Magdalena Novotná, Ph.D.; Shirley Salmon, MPhil, PGCE, BA; Prof. Dr. Johann van der Sandt; Prof. Andrea Sangiorgio, Ph.D.; Elisa Seppänen, M.A., Ed et MMus; Mgr. Jaromír Synek, Ph.D.; MgA. PaedDr. Alena Tichá, Ph.D.; Mgr. Patricie Windsor, Ph.D.; prof. MgA. et Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. a další lektorské osobnosti nejen SHV ČR a ČOS.
 
Tato vysokoškolská obsahuje kompendium rozmanitých témat didaktiky hudební výchovy a hudebně výchovných činností, jejichž spojovatelem je kreativní aspekt. Je zaměřena jak na rozvoj tvořivosti žáků ve vyučovacím procesu, tak na motivovaný tvořivý přístup pedagoga.

Úvodní část publikace vychází z teoretických principů současné hudební výchovy včetně aktuálních trendů a potřeb hudebně výchovné praxe. Zvláštní pozornost je věnována aspektům tvořivé hudební výchovy v kontextu hudebních činností a jejich komplexního propojení. Představeny jsou možnosti tvořivého rozvoje hlasu i hudebně pohybových činností, inspirující podněty k aktivnímu vnímání hudby, elementární improvizaci a komponování. Hudebně tvořivé podněty jsou identifikovány v kontextu uplatnění moderních technologií či inkluzivního vzdělávání.

Učebnice obsahuje soubor modelových hudebně výchovných situací výuky s uplatněním vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností s akcentem na tvořivé aktivity.

Autorsky se na učebnici spolupodílejí především vysokoškolští pedagogové v oblasti didaktiky hudební výchovy nebo disciplín s didaktikou hudební výchovy spojených, a to jak z ČR, tak ze zahraničí. Na prezentaci modelových hudebně výchovných situací se autorsky spolupodílejí rovněž lektoři Společnosti pro hudební výchovu ČR a České Orffovy společnosti.


Kapitoly obal.png