Souhlas se zpracováním osobních údajů ČOS

 

 

 1. OSOBNÍ ÚDAJE A SPRÁVCE

Vyplněním požadovaných osobních údajů na stránce www.orff.cz (jméno a příjmení a další) uděluji souhlas

České Orffově společnosti, z.s. (ČOS)

se sídlem Chlebovická 732/16, 199 00 - Praha 9 Letňany, IČ: 270 51 188, dále jen „Správci”, aby ve smyslu nařízení EU 2016/679, o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů”) zpracovával následující z mých osobních údajů (dále jen OU).

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • telefon
 • emailová adresa
 • poštovní adresa
 • zaměstnání
 • zaměstnavatel

 

 1. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OU

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány za účelem

 • plnění při zpracování mé přihlášky na seminář pořádaný ČOS
 • plnění smlouvy mé přihlášky na seminář pořádaný ČOS
 • nezbytné pro plnění právních povinností a zájmů z ní vyplývajících

Tento souhlas je udělen na dobu trvání poskytování služby a po jejím ukončení na dobu nezbytně nutnou, nejdéle však tří let, s tím, že mohu kdykoli písemně na adrese Správce požádat o ukončení zpracování uvedeny´ch údajů, vyjma údajů, které Správce musí zpracovávat ze zákonny´ch důvodů po nezbytně nutnou dobu, případně za účelem plnění povinností Správce či příjemce osobních údajů.

 

 • UDĚLENÍ SOUHLASU

Vyplněním a odesláním webového formuláře přihlášky na seminář či jinou akci podobného rázu organizovanou ČOS uděluji svůj vy´slovny´ souhlas se zpracováním OU. Souhlas mohu kdykoliv odvolat, a to například zasláním  e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce:

 • e-mail: info@orff.cz
 • adresa: Chlebovická 732/16, 199 00 - Praha 9 Letňany.
 1. ZPRACOVÁNÍ OU

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje mohou by´t zpřístupněny také třetím osobám:

 1. Poskytovatel software, aplikací a služeb, kdy bude dodržováno dostatečné zabezpečení.
 2. Případně další poskytovatelé zpracovatelsky´ch softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 3. Beru na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů mám právo:
 • souhlas kdykoliv odvolat
 • požadovat po Správci informaci, jaké mé osobní údaje zpracovává
 • právo vznést námitku proti zpracování
 • vyžádat si u Správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po Správci vy´maz těchto osobních údajů
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 1. KONTAKTY

Veškeré žádosti, stížnosti a podměty můžete zasílat na

e-mail: info@orff.cz

nebo písemně na adrese: Chlebovická 732/16, 199 00 - Praha 9 Letňany.

 

 1. SOUVISEJÍCÍ

Správce prohlašuje, že údaje nejsou předávány do třetích zemí.

V případě poskytnutí pouze částečného souhlasu se zpracováním osobních údajů, tj. nebude poskytnut souhlas se všemi účely zpracování osobních údajů, může by´t služba plněna pouze v rozsahu, ktery´ umožňují poskytnuté údaje.

 

Souhlas s pořizováním foto/videodokumentace v rámci kurzu

Souhlasím s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů své osoby ze seminářů a akcí České Orffovy společnosti, z.s. (ČOS) včetně jejich zveřejnění bez uvedení jména na webových stránkách ČOS (www.orff.cz), partnerských organizací a výpomocných digitálních služeb (www.youtube.com aj.). ČOS si vyhrazuje právo používat tyto fotografie ke své propagaci a prezentaci.

 


PRO PŘÍPAD TIŠTĚNÉHO SOUHLASU:

VÝSLOVNĚ SOUHLASÍM S VÝŠE UVEDENÝM

Datum a místo:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno a příjmení hůlkovy´m písmem:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

Schváleno Výkonným výborem ČOS, dne …….                       Poslední aktualizace dne  31. 12. 2018.