Zápisy členských schůzí

Níže naleznete zápisy z členských schůzí a ze schůzí z výkonného výboru ČOS. 

Zápis členské schůze 14/01 ze dne 29.03.2014

rezignace Dr. Jarmily Kotůlkové, schválení nových stanov, volba členů výkonného výboru, změna sídla, hospodaření za rok 2013
13. 5. 2016

Níže naleznete zápis z členské schůze, která se konala dne 29.3.2014.

Stanovy České Orffovy společnosti, z.s.

stanovy
13. 5. 2016

Níže naleznete stanovy ČOS schválené členskou schůzí dne 29.3.2014.