Back to blog
img

Ve dnech 4. - 6. července 2016 se konala v prostorách Orffova institutu[1] mezinárodní konference s titulem „Effective Forms of Assessment and Evaluation in Elemental Music and Dance Pedagogy“, které se zúčastnili pedagogové a vědečtí pracovníci z celého světa. Jelikož konferenci pořádalo Orffovo fórum[2], jehož cílem je mj. i upevňování vztahů mezi Orffovými společnostmi[3], byla většině frekventantů problematika elementární hudební a pohybové výchovy důvěrně známa. Mezi účastníky byli hosté i z dalekého Nového Zélandu, USA, Thajska, Hongkongu, Taiwanu, Jižní Koreje, Iránu, Ruska či z Gruzie.

Ve dnech 4. - 6. července 2016 se konala v prostorách Orffova institutu[1] mezinárodní konference s titulem „Effective Forms of Assessment and Evaluation in Elemental Music and Dance Pedagogy“, které se zúčastnili pedagogové a vědečtí pracovníci z celého světa. Jelikož konferenci pořádalo Orffovo fórum[2], jehož cílem je mj. i upevňování vztahů mezi Orffovými společnostmi[3], byla většině frekventantů problematika elementární hudební a pohybové výchovy důvěrně známa.  Mezi účastníky byli hosté i z dalekého Nového Zélandu, USA, Thajska, Hongkongu, Taiwanu, Jižní Koreje, Iránu, Ruska či z Gruzie. 

Konference byla zahájena v pondělí 4.7. v 9 hodin a ukončena ve středu 6.7. v 18 hodin. Během setkání byla představena čtyři aktuální vědecká témata (Judgement and discrimination as every day activities: demystifying assessment/evaluation – Sarah Hennessy, A famework for evaluation and assessment: reflecting on our current pedagogical realities – Terry Locke, Elemental Music and Dance Programmes: the WHO/WHAT/WHY and HOW of evaluation/assessment – Sarah Hennessy, Enabling and facilitating assessment practices within teaching and learning as an artistic enterprise – Linda Locke), o kterých frekventanti diskutovali ve skupinkách a která byla následně shrnuta v závěrečném plénu. Dále byly prezentovány výsledky pedagogických studií na předem zadané téma. Studie představili: Krotong Boonprakongová (Jitamett School, Bangkok, Thajsko), Heli Raatikainenová (Konsti Kindergarten, Kevara, Finsko), Barbara Klingová (Carl Orff Schule, Diessen, Německo), Fatos Auernigová (Alev School, Istanbul, Turecko), Katerina Sarropoulouová  (Moraitis School , Atény, Řecko), Robert Grüner (Carl Orff-Schule, Altenerding, Německo), Sofia Lopezová-Iborová a James Harding (The San Francisco School, San Francisco, USA) a Jitka Kopřivová (Pedagogická Fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ČR a Adalbert Stifter Gymnasium, Linz, Rakousko). Každý výzkum didakticky zpracoval jednu z daných skladeb Orffova Schulwerku dle aktuálních trendů elementární hudebně-pohybové výchovy. Studie byly zachyceny na zvukovém či audiovizuálním záznamu.

Během konference proběhlo i pět krátkých workshopů pod vedením Jitky Kopřivové z ČR, Krotong Boonprakongové, Sataporn Laithongové, Wishchuwan Srimasové, Nuntana Utamaphetaiové z Thajska, Caroline McCluskeyové ze Skotska, Ekateriny a Maky Chibinidzeové, Nany Gvaremianiové z Gruzie, Marcelly Sannové a Francescy Lanz z Itálie.

Na konferenci jsem prezentovala pedagogickou studii, kterou jsem realizovala se studenty oboru učitelství hudební výchovy PedFUK a s žáky hudebního gymnázia Adalberta Stiftera v Linci, a vedla jeden workshop. Oba mé výstupy byly pozitivně ohodnoceny. Svou účast shledávám jako velmi přínosnou a děkuji Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a České Orffově společnosti, kteří mi tuto zkušenost umožnily. Během celého setkání vládla vstřícná a tvořivá atmosféra. Další konference podobného zaměření se bude na stejném místě v červnu či červenci 2017.

 

Jitka Kopřivová 19.7.2016, v Mladé Boleslavi

[1] Frohnburgweg 55, A - 5020 Salzburg

[2] www.orff-schulwerk-forum-salzburg.org

[3] Orffovy společnosti pečují a rozšiřují pedagogický odkaz německého skladatele a učitele Carla Orffa.