Back to blog

Orffohraní aneb od bubnu k orchestru

12/13/2019 4:10:44 PM Jitka Kopřivová

autor příspěvku: PhDr. Marie Lišková

„ORFFOHRANÍ ANEB OD BUBNU K ORCHESTRU"

Hudební soutěž se uskutečnila u příležitosti 50ti letého výročí od prvního vydání „České Orffovy školy“- v Emauzském opatství 24. 10. 2019.

Soutěže se zúčastnilo 20 kolektivů z mateřských, základních a středních škol. Celkem se jednalo o 270 žáků s doprovodem pedagogů.  Vzácnou mezinárodní návštěvou byl Vladimír Poš z rakouského Salzburku, který stál u samotného zrodu publikace „České Orffovy školy“. Mezi dalšími významnými hosty byl kromě manželky pana Poše,  Doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc. z PF UK a Mgr. Barbora Šobáňová Ph.D. z MŠMT.

I když se jednalo o soutěž, vše proběhlo v duchu přátelského setkání.  V Emauzích zněla celý den hudba. Shlédli jsme hudebně tvořivé aranže písní v orchestrální úpravě nejen Orffova instrumentáře, ale i improvizovaných nástrojů – např. sudy od barelů s vodou. K vidění byly originální pohybové aktivity - body percussion, či tradičnější tanečky dětí z mateřských škol.

V průběhu akce zpívala i porota v čele s předsedkyní ČOS L. Pospíšilovou. Zazněla píseň „Pauza“, která vznikla přímo pro „Orffohraní aneb od bubnu k orchestru“ z pera porotkyně Mileny Kmentové.

V době, kdy vyrovnané výkony hodnotila odborná porota (PaeDr. L. Pospíšilová, PhDr. K. Hurníková Ph.D., Mgr. M. Kmentová Ph. D., za studenty VOŠ Evropská M. Homolová) děti muzicírovaly pod taktovkou organizátorky celé akce Marie Liškové – místopředsedkyně ČOS. Pro žáky byl připraven i hudební program zkušenějších muzikantských kolektivů - „Sborchestr - ZŠ B. Hrabala a orchestr „Hra je to“ - ZŠ a MŠ generála Františka Fajtla.

Celá akce měla velký ohlas nejen u pedagogů, ale i u samotných žáků.

Výňatek z reakcí:

….Dále Vám chci poděkovat za uspořádání a organizaci celé soutěže. Opravdu to byl nevšední zážitek a také získání nových zkušeností a to nejen pro žáky. Celé odpoledne bylo pro mě i pro mé žáky velmi inspirativní. Jana Topičová 

Díky za pěknou akci, všichni byli moc dobří....organizace skvělá, krásné prostředí   

Kateřina Tůmová

 

Celou akci by VOŠ, SOŠP - Evropská, P-6, nemohla uskutečnit bez finanční podpory Hl. m. Prahy a sponzorských darů,  které věnovali:

Muzikservis, Spolek Svatobor, Česká Orffova společnost, Česká památková komora, Mantena Trainings a M. Lišková starší.

Mediálním partnerem soutěže se stal Časopis Hudební výchova.