Back to blog

Poslední rozloučení s panem Vladimírem Pošem

7/8/2021 11:52:58 PM Hana Novotná (Havelková)
img

-

Dovolujeme si vám oznámit, že poslední rozloučení s panem Vladimírem Pošem, významným pedagogem, teoretikem a spoluautorem České Orffovy školy proběhne v pátek 16. 7. 2021 v 9 hodin u hrobu rodiny Pošových v blízkosti strašnického krematoria.