Back to blog
img

Začátkem července 2016 se konalo v Salzburgu mezinárodní sympózium s orffovskou tématikou, kterého se zúčastnily i dvě stipendistky České Orffovy společnosti: Hana Havelková a Karolína Koňaříková.

Rakouský Salzburg po pěti letech přivítal 7. – 10. července 2016 9. mezinárodní orffovské symposium s názvem „CHANGES?! 9th INTERNATIONAL ORFF SCHULWERK SYMPOSION – Elemental Music and Dance Education in the CHANGING WORLD of media“[1]. Symposium, mezi jehož účastníky a hosty patřili pedagogové, umělci, vědečtí pracovníci a studenti z celého světa, se konalo na půdě univerzity Mozarteum[2] a Orffova institutu.[3] Českou Orffovu společnost v Mozartově rodném městě zastupovaly Lenka Pospíšilová, Jarmila Kotůlková, Hana Havelková a Karolína Koňaříková.

Tématem letošního symposia byla úloha hudebně pohybové výchovy jako představitelky tvořivě prožitkové pedagogiky ve stále více se rozšiřujícím a vlivném světě médií. Prostřednictvím klíčových přednášek, moderovaných besed, interaktivních workshopů, komentovaných představení, originálních filmových dokumentů a nejrůznějších neformálních diskuzí měli účastníci možnost pohlédnout na vytyčenou problematiku ze všech možných úhlů pohledu, názorně si vyzkoušet nové aplikace, programy a zejména přístupy využitelné v hudebně pohybové pedagogice a vůbec celém uměleckém odvětví. Zároveň měli účastníci příležitost vzájemně si pohovořit, konfrontovat své názory a sdílet své zkušenosti týkající se daného tématu.

Hlavní přednášky přednesli Prof. Dr. Torsten Meyer (University of Cologne) zabývající se současnou mediální kulturou a jejím vlivem na děti a mládež a Prof. Dr. Rainer Matthias Holm-Hadulla (Heidelberg University) shrnující současné poznatky o kreativitě z neurovědeckého, psychologického a kulturního náhledu. V odpoledních hodinách pak probíhaly pro účastníky workshopy jakkoli se vztahující k tématu pod vedením zkušených pedagogů a lektorů z Evropy i USA.

Za všechny bych chtěla vyzdvihnout zejména seminář Rainera Kotziana[4]: Orff & App, ve kterém byly prakticky představeny audiovizuální aplikace, které je možné v hodinách hudební výchovy používat.  V této souvislosti nutno dodat, že Kotzian se svým týmem v současnosti dokončuje přípravu nové aplikace, jež je metodickou podporu pro výuku hudební výchovy ve smyslu Orffova Schullwerku. Aplikace mimo jiné využívá na vybrané skupině skladeb skutečných zvuků Orffova instrumentáře a nabízí mnoho mnohé inspirační nápady. Kotziana zmiňuji také proto, že podle mého názoru nejvýstižněji shrnul a během svého workshopu i názorně aplikoval myšlenku prostupující celé symposium o vzájemné koexistenci principů Orffova Schullwerku a informačně technologických multimédií. Podle něj se ve svých hodinách rozhodně nezříkejme hraní na Orffův instrumentář, nepřestávejme zpívat, tančit a hrát si s hudbou. Neignorujme však multimédia, která se již stala nepopiratelnou součástí našeho života a především života našich žáků (bez ohledu na věk). Využijme tedy technických novinek ve svůj prospěch a ukažme dětem, mládeži, ale třeba i seniorům, jak s nimi pracovat smysluplně, tak aby to uživatele bavilo, ale současně aby byl rozvíjen jejich tvořivý potenciál a hudební cítění.

Závěrem lze ještě doplnit, že letošními laureáty Orff-Schulwerk Forum Medal, ocenění za mimořádný přínos v oblasti šíření a realizace Orffova Schulwerku, se stali Dr. Carolee Stewart (USA) a Prof. Wolfgang Hartmann (Španělsko). Celé symposium se neslo v přátelské atmosféře, při které se nezapomnělo ani na jednu z hlavních konstant Orffova Scuhulwerku, a to na vlastní radostný prožitek s hudbou a tancem. Příští 10th Internation Orff-Schulwerk Symposium by se v Salzburku mělo uskutečnit 9. – 12. července 2020.

 

                                                                                                               Hana Havelková

 

 

[1] V českém překladu: Změny?! 9. mezinárodní orffovské symposium – Elementární hudebně a taneční výchova v proměnách světa médií

[2] Mozarteum University, Mirabellplatz 1, Salzburg

[3] Orff-Institute, Frohnburgweg 55, Salzburg

[4] Prof. Mag. Art, Rainer Kotzian v současnosti působí jako profesor elementární hudební výchovy na Hochschule für Musik v Norimberku, kde současně zastává funkci děkana a ředitele studijního programu. Je autorem hudebních učebnic, aktivním hudebníkem a skladatelem.