Back to blog

Členka ČOS, Martina Vlčková, píše o mezinárodním orffovském semináři.

Ve dnech 11.-16 července 2017 se ve slovenské Nitře konal 20.ročník Mezinárodního orffovského semináře s názvem „Orff meets Classic“.  Dílny vedené Jamesem Hardingem z USA, Lenkou Pospíšilovou z České republiky, Christine Schrönherr a Janinou Rubin z Rakouska byly plné inspirace, jak využít orffovské postupy a principy a zpřístupnit nejen dětem hudbu, která se běžně nazývá vážnou.

Christine Schönherr působí na Universität Mozarteum  Salzburg. Představila uplatnění orffovských principů při práci se seniory. U nich je třeba počítat s omezeními, které jim jejich věk přinesl. I přesto lze dosáhnout stejného prožitku a výsledku jako u dětí. Podobně jako u dětí, kdy se jednotlivé postupy přizpůsobí úrovni dané skupiny, tak i u seniorů musí dojít k nalezení aktivit odpovídajících jejich schopnostem. Například se pohyb omezí na práci rukou popřípadě na manipulaci s objektem (tyčí, šátkem apod). Christine na závěr uvedla fotografie a videa ze svých dílen se seniory. Z velmi dojemných videí bylo zřejmé, že metoda funguje. Pomáhá i lidem s dlouhou životní zkušeností a s různými omezeními najít cestu k uvolnění a k radosti. Zvláště díky přizpůsobení se schopnostem a znalostem bez lpění na výkonu. Byla použita známá díla Wolfganga Amadea Mozarta, Georga Friedricha Händela, Franze Schuberta a Camille Saint Saens. Obecná známost těchto děl navodí u seniorů pocit bezpečného prostředí a přispěje k uvolnění.

James Harding pracuje v San Francisco School, která dle shlédnutého videa je vybavena špičkovými orffovskými nástroji. V Nitře ale James pracoval s omezenými možnostmi odpovídajícími našim podmínkám. Předvedl řadu skvělých nápadů. Jedním z nich je využití moderních technologií při hudební výuce. Což mimo jiné dovoluje i uzavřenějším jedincům vyjádřit své pocity a zážitky při vnímání hudby. Točili jsme krátké filmové sekvence na úryvky slovenských lidových písní a písní z Jávy a Bali tzv. gamelan . Některé úkoly nebyly jednoduché například natáčení v opačné sekvenci. Náročná choreografie se ale vyplatila a po přepnutí natočeného videa do zpětného chodu vznikly výborné komedie. Součástí dílen bylo i předání technických znalostí, jak filmy a sekvence natáčet.

Pohybové dílny vedla Janina Rubin, tanečnice, choreografka a lektorka ze Salzburgu. Činnosti směřovaly k uvědomění si těla a jeho jednotlivých částí, vyjádření myšlenky pohybem a improvizaci.

Čtvrtými dopoledními dílnami byly dílny Lenky Pospíšilové, učitelky a lektorky Orffovy společnosti z České republiky. Na části hudebních děl George Bizeta (Carmen, L‘ Arlésienne/Farandole ) a Antonína Dvořáka (Humoreska č.7) ukázala způsob, jak pomocí orffovských principů přiblížit díla vážné hudby - s důrazem na vlastní prožitek, hledání vlastní cesty i vlastního vyjádření. V dílnách se propojovala jak hudební (hraní na orffovské nástroje) a pohybová složka (vyjádření hudby tancem), tak dramatická (např. improvizace činností při jízdě vlakem při poslechu Humoresky).

Další výbornou inspirací byla odpolední dílna Tomáše Boroše z Katedry hudobnej výchovy  PF UK v Bratislave rámci práce na projektu „Ma mere ľ oye“. Dílnu uvedl pohádkovým příběhem, kde jednoduchými prostředky, jakými jsou prsty rukou, dovedl vyjádřit rozsáhlou škálu emocí. Tím navodil  situaci pro vlastní hledání příběhu. Dále byla dílna vedena od tichého zaposlouchání se do zvuků „ticha, vnějšího i vnitřního “ přes poslech Sleeping beauty Maurice Ravela až k dirigovaní  a seznámení se s formou hudebních děl originálním způsobem - pomocí kamenů xylofonu nebo zvonkohry. Krásné předvedení práce Tomáše Boroše je možné shlédnout na http://stream.filharmonia.sk/video/?v=MS201703241000.

Program semináře byl doplněn sdílením zkušeností z projektů na motivy suity Maurice Ravela „Ma mere ľ oye“. Projekty byly převážně představeny na videích.


Hlavní přínos kromě inspirace vidím v posilování spontánnosti a schopnosti vyjádřit vlastní prožitek bez následného hodnocení a požadování výkonu. To vede k omezení stresu a vytvoření bezpečného prostředí pro učení. Za další velmi významný faktor při práci na základě orffovských principů považuji respektování tempa a schopností při procesu učení, což opět vede k jeho vyšší efektivitě.

Martina Vlčková