Back to blog

World Village 2017

10/15/2017 7:22:31 PM Jitka Kopřivová

Zpráva člensky ČOS Mgr. Kateřiny Tůmové z letního orffovského kurzu ve Finsku.

„ Hi, where are you from? Prague? Welcome to Finland!“ To bylo to první, co jsem po nástupu do autobusu v Helsinkách slyšela ze všech stran. Kolik se nás na World Village sešlo? 75 účastníků ze 17 zemí. Pedagogů, sbormistrů, muzikantů. Tolik různého a rozmanitého a přece podobného…

Společně jsme strávili několik neopakovatelných dnů uprostřed finské přírody, kde jsme je naplno prozpívali, protančili, protleskali, prodrnkali (na kantele). A každý večer po koupání, sauně, táboráku, koncertě nám tak trochu bylo líto, že nám zbývá zas o den méně…

Našimi průvodci- hlavními lektory byla Soili Perkio (Finsko), která byla lektorkou i na letňanském orffovském kurzu a Pollo Vallejo (Španělsko). Téma orffovského kurzu Rhythm and emotions naplnili oba beze zbytku. Soili nás inspirovala rytmem nejzákladnějším- rytmem našeho srdce, Pollo nás zavedl do Afriky a ukázal její neskutečně barevnou rytmiku. V Africe rytmus představuje život, nelze jedno ani druhé od sebe oddělit. Africká hudba je pro Pollo Vallejo celoživotním vědeckým zájmem a láskou současně, o tom jsme se mohli přesvědčit při projekci jeho filmu Africa the Beat, který byl oceněn na několika filmových festivalech.

Bylo toho ale mnohem víc. Kromě Soili a Polla jsme si také mohli užít kolumbijský tanec s Camilo Ortiz, Ij Routen a její autentické spirituály nebo Satu Marita Sopanen a její dílny na finský lidový nástroj kantele. Elisa Sepannen, Sarah Brooke, Jessica Lampi nás rozehřály po ránu abychom byli po celý den schopni přijímat nové a nové podněty.

Dílny naplněné hrou, improvizací, společným tvořením, všichni báječní lektoři, stále se usmívající realizační tým a především osobnosti účastníků vytvořili krásnou a hluboce lidskou příležitost ke sdílení, inspiraci a porozumění. Možná to je právě orffovský přístup, filozofie otevřenosti, kreativity a pozitivního pohledu na svět , která je společná všem orffovským kurzům, ať už se jedná o mezinárodní nebo „lokální“ kurzy.

A ještě jeden silný kulturní zážitek z Finska jsem si odvezla. A tím je vztah Finů k přírodě a své zemi. Inspirující J

Ráda bych poděkovala Finské Orffově společnosti – Jasesoi ry a České Orffově společnosti za možnost zúčastnit se World Village 2017. Doufám, že spolupráce mezi ČOS i Jasesoi ry, která je díky Lence Pospíšilové a Jarce Kotůlkové velmi intenzivní, bude dále pokračovat a podobně bohaté, cenné  a krásné zkušenosti budeme sdílet i v budoucnu.

Mgr. Kateřina Tůmová