Back to blog
img

Zpráva z Mezinárodního setkání národních asociací, sdružených škol a institucí hlásící se k odkazu Orffova Schulwerku, které se konalo 23. - 26. července 2018 v Salzburgu. Napsala MgA. Mgr. Hana Havelková

Rok se s rokem sešel a na půdě Orff Institutu v Salzburgu se ve dnech 23. – 26. července 2018 opět sešli delegáti jednotlivých národních asociací, sdružených škol a institucí hlásící se k odkazu Orff-Schulwerku v čele s Barbarou Haselbach a dalšími členy mezinárodního Orff-fóra. Jmenovaní se zde sešli u příležitosti tradičního každoročního setkání Convention 2018 of the International Orff-Schulwerk Forum Salzburg (IOSFS). Přestože se to v letošním červencovém kalendáři velkými mezinárodními setkáními jen hemžilo,[1] našli si do Salzburgu cestu členové mezinárodní orffovské komunity z 31 zemí světa, mezi nimiž přijeli jak zástupci z evropských zemí, tak USA, Kanady, Blízkého i Dálného východu, Austrálie či Nového Zélandu. Českou Orffovu společnost na tomto každoročním shromáždění reprezentovaly Jitka Kopřivová, Hana Havelková a Marie Lišková.  

Obsahovým rámcem celého setkání a současně i jednotným tématem skupinových besed bylo pro letošní rok téma: Orff-Schulwerk with special populations in educational and social contexts, jinými slovy Orff-Schulwerk a „speciální populace“ ve vzdělávacím a sociálním kontextu. Formou prezentací, fotografií, videoukázek, workshopů a následných besed tak měli účastníci v první polovině fóra možnost sdílet své poznatky, zkušenosti, postřehy nebo jen otázky související s aplikací myšlenky Orff-Schulwerku do pedagogické praxe s nejrůznějšími cílovými skupinami, a to zejména se skupinami zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněných lidí nebo se skupinami různého věkového složení.

V druhé polovině programu byl prostor věnován ukázkám a prezentacím projektů sdružených škol a institucí inspirovaným tématem loňského setkání, tedy „Orff-Schulwerk a moderní umění“. Mezi přítomnými ukázkami bylo možno vidět a slyšet více či méně experimentální hudebně pohybové ztvárnění děl jednak výtvarníků a umělců, např. B. Munari, M. Duchamps, P. Klee, P. Brueghel, Fr. Hundertwasser, jednak v případě finské prezentace ztvárnění tradiční finské dětské poezie. Dále pak interpretace původně hudebních děl, např. opery C. Orffa Der Mond, perkusivního sóla Iannise Xenakise „Rebonds b“ nebo známých Obrázků z výstavy M. Mussorgského.  Mezi projekty byly představeny i takové, jež se nezaměřovaly pouze na realizaci děl konkrétního umělce, ale které vycházely z integrace různých uměleckých odvětví na pozadí společného tématu, kterým byl domov nebo ve druhém případě hvězdy a souhvězdí.

Intenzivní pracovní náplň akce doplňoval doprovodný program, z něhož lze připomenout úvodní zahajovací koncert inkluzivního hudebního uskupení zformovaného při Orff Institutu pod vedením Michela Widmera, pravidelné „rozcvičky“ v duchu pohybu a hudby pod taktovkou některých bývalých absolventů Special Course a dalších hostů, ale především je nutno zmínit pestrou, hudbou a tancem prodchnutou prezentaci projektu Nordic Sounds, na jehož nápadu, plánování i realizaci se podílely Soili Perkiö a Elisa Seppänen z Finska, Elfa Lilja Gísladóttir, Kristín Valsdóttir a Nanna Hlíf Ingvadóttir z Islandu ve spolupráci s dalšími pedagogy a hudebníky ze Švédska, Dánska, Grónska a Faerských ostrovů. Projekt je inspirativním příkladem spojení tradičního folklórního hudebního bohatství jednotlivých zemí s kreativním přístupem vlastním pedagogice Orff-Schulwerku a funkčním využitím moderních digitálních technologií. Projekt nabízí řadu podnětných zdrojů materiálu a nápadů a rozhodně stojí za bližší prostudování na webových stránkách www.nordicsounds.info.

Závěr Convention 2018 patřil k nejemotivnějším okamžikům celého shromáždění. Za bouřlivého potlesku vestoje a pod korunou stromu gingo biloby se s  aktivním postem prezidentky IOSFS rozloučila Barbara Haselbach. Na památku její mnohaleté usilovné práce bylo paní Haselbach Andreou Ostertag a Shirley Salmon předáno vzpomínkové album s přáními od jednotlivých mezinárodních členů Orff-fóra. Slovního poděkování se ujali Christoph Maubach (Nový Zéland) a Carolee Stewart (USA). Velkého poděkování z úst samotné Barbary Haselbach se za celoživotní pomoc a spolupráci dostalo také Sonye Czuk, hlavní administrátorce a dobré duši celého Orff Institutu. Do nového výboru byli pak celým fórem zvoleni: Shirley Salmon (prezidentka), Andrea Sangiorgio (vice-prezident), Verena Maschat (sekretářka), Micaela Grüner (finanční manažerka); Wolfgang Hartmann, Sarah Henessy, Anna Maria Kalcher, Sofia Ibor-Lopez, Christoph Maubach, Andrea Ostertag, Carolee Stewart (členové výkonného výboru); Sonya Czuk (audit).

Díky tematické šíři přineslo letošní orffovské shromáždění nejen bohaté spektrum námětů, nápadů a inspirací, ale také mnoho podnětů k zamyšlení, a to nejen pro práci se „speciálními populacemi“. Doufejme, že tyto podněty naleznou nejen dostatečně úrodnou půdu pro svůj růst u nás i ve světě, ale také dostatečně zapálené „pěstitele“, kteří se o ně budou pečlivě starat. 

 

Hana Havelková

 

[1]  Mezinárodní Orff-Schulwerk seminář v Pecsi, konference Mezinárodní společnosti pro hudební výchovu ISME v Bakku 2018 a její dílčí před-konference ve vybraných městech celého světa, mimo jiné letos také v Praze -  MISTEC 2018