Back to blog

Vzpomínka na Evu Kulhánkovou

5/15/2016 11:44:30 AM Jitka Kopřivová

Nedávno zemřela Eva Kulhánková, pedagožka hudebně pohybové výchovy. Vzpomínku na ní sepsala Eva Hurdová.

Uplynulo téměř čtvrt století od doby, kdy jsem se jako pracovnice Pedagogického centra Praha osobně seznámila s paní Evou Kulhánkovou, vynikající odbornicí z oblasti hudebně pohybové výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku.

A protože je tato oblast mým celoživotním „koníčkem“, brzy jsme se s Evou vzájemně blíže poznaly.

Paní Eva Kulhánková byla oblíbenou lektorkou a o její semináře byl ze strany učitelek mateřských škol, vychovatelek školních družin i pedagogů z prvního stupně základních škol velký zájem. Nebylo divu, protože semináře vycházely z Eviných bohatých celoživotních pedagogických zkušeností. Byly to akce plné zpěvu a pohybu, při kterých se otvíral prostor pro tvořivost všech účastníků. Eva vždy dokázala vytvořit radostnou atmosféru a její svěží, mladistvý taneční projev podněcoval k pohybu, sladěnému s hudbou i všechny přítomné.

Paní Eva Kulhánková měla semináře nejen v Praze, ale vyjížděla za pedagogy po mnoho let i do různých míst Čech a Moravy.

 Nebyly to však jen semináře, v rámci kterých předávala paní Eva Kulhánková své pedagogické zkušenosti. Je autorkou celé řady velmi úspěšných publikací, vydávaných v nakladatelství Portál. Jsou to například Taneční hry s písničkami, Zvířátka ve hře, písni a tanci, Řemesla ve hře, písni a tanci, Písničky a říkadla s tancem a další tituly.

Paní Eva Kulhánková bohužel již není mezi námi, ale její odkaz zůstává.

Osobnost Evy pro mě vždy byla symbolem propojení hudby, pohybu a radosti. A já věřím, že i tam nahoře, v muzikantském nebi, Eva krásně tančí.

 Eva Hurdová