Muzikoterapie v praxi

3/7/2017 7:32:50 PM Jarmila Kotůlková

Resumé nové knihy Markéty Gerlichové

Více

Písnička jako dárek

3/6/2017 10:00:17 PM Jarmila Kotůlková
img

Zpěvník Pavla Jurkoviče, vyšel v nakladatelství Portál z iniciativy společnosti Pavla Jurkoviče. Z lektorek České Orffovy společnosti se na publikaci a přiloženém CD podílely Lenka Pospíšilová, Jana Žižková a Eva Hurdová. Na Pavla při křtu knihy vzpomínali všichni, krásně promluvili i zazpívali kmotři Milena Steinmasslová a Juraj Pavlica s iniciátorem celé události Pavlem Rudovským a sbor Radost s Janem Pirnerem.

Více
img

Začátkem července 2016 se konalo v Salzburgu mezinárodní sympózium s orffovskou tématikou, kterého se zúčastnily i dvě stipendistky České Orffovy společnosti: Hana Havelková a Karolína Koňaříková.

Více
img

Ve dnech 4. - 6. července 2016 se konala v prostorách Orffova institutu[1] mezinárodní konference s titulem „Effective Forms of Assessment and Evaluation in Elemental Music and Dance Pedagogy“, které se zúčastnili pedagogové a vědečtí pracovníci z celého světa. Jelikož konferenci pořádalo Orffovo fórum[2], jehož cílem je mj. i upevňování vztahů mezi Orffovými společnostmi[3], byla většině frekventantů problematika elementární hudební a pohybové výchovy důvěrně známa. Mezi účastníky byli hosté i z dalekého Nového Zélandu, USA, Thajska, Hongkongu, Taiwanu, Jižní Koreje, Iránu, Ruska či z Gruzie.

Více

20 let České Orffovy společnosti

5/15/2016 5:25:40 PM Jitka Kopřivová
img

V roce 2015 slavila Česká Orffova společnost 20. výročí svého založení. Oslava se konala v rámci letňanského semináře na podzim 2015. Gratulaci napsala Rafaela Drgáčová.

Více