20 let České Orffovy společnosti

5/15/2016 5:25:40 PM Jitka Kopřivová
img

V roce 2015 slavila Česká Orffova společnost 20. výročí svého založení. Oslava se konala v rámci letňanského semináře na podzim 2015. Gratulaci napsala Rafaela Drgáčová.

Více

Božena Viskupová - ohlédnutí za životem

5/15/2016 11:48:57 AM Jitka Kopřivová

29. srpna 2015 zemřela pedagožka Božena Viskupová. Ohlédnutí za jejím životem připravila Rafaela Drgáčová.

Více

Vzpomínka na Evu Kulhánkovou

5/15/2016 11:44:30 AM Jitka Kopřivová

Nedávno zemřela Eva Kulhánková, pedagožka hudebně pohybové výchovy. Vzpomínku na ní sepsala Eva Hurdová.

Více

Ohlédnutí za odkazem Pavla Jurkoviče

5/15/2016 11:38:44 AM Jitka Kopřivová
img

Zakladatel České Orffovy společnosti odešel 4. února 2015. Vzpomínku na něj sepsala za Orffovu společnost Rafaela Drgáčová.

Více