World Village 2017

15. 10. 2017 19:22:31 Jitka Kopřivová

Zpráva člensky ČOS Mgr. Kateřiny Tůmové z letního orffovského kurzu ve Finsku.

Více

Členka ČOS, Martina Vlčková, píše o mezinárodním orffovském semináři.

Více

Muzikoterapie v praxi

7. 3. 2017 19:32:50 Jarmila Kotůlková

Resumé nové knihy Markéty Gerlichové

Více

Písnička jako dárek

6. 3. 2017 22:00:17 Jarmila Kotůlková
img

Zpěvník Pavla Jurkoviče, vyšel v nakladatelství Portál z iniciativy společnosti Pavla Jurkoviče. Z lektorek České Orffovy společnosti se na publikaci a přiloženém CD podílely Lenka Pospíšilová, Jana Žižková a Eva Hurdová. Na Pavla při křtu knihy vzpomínali všichni, krásně promluvili i zazpívali kmotři Milena Steinmasslová a Juraj Pavlica s iniciátorem celé události Pavlem Rudovským a sbor Radost s Janem Pirnerem.

Více
img

Začátkem července 2016 se konalo v Salzburgu mezinárodní sympózium s orffovskou tématikou, kterého se zúčastnily i dvě stipendistky České Orffovy společnosti: Hana Havelková a Karolína Koňaříková.

Více