MISTEC in Prague

3/22/2018 8:05:25 PM Jarmila Kotůlková

The Music in Schools and Teacher Education Commission (MISTEC) of the International Society for Music Education (ISME) invites participation by local Czech music educators at our seminar July 8-12, 2018 to be held at NYU Prague

Více

World Village 2017

10/15/2017 7:22:31 PM Jitka Kopřivová

Zpráva člensky ČOS Mgr. Kateřiny Tůmové z letního orffovského kurzu ve Finsku.

Více

Členka ČOS, Martina Vlčková, píše o mezinárodním orffovském semináři.

Více

Muzikoterapie v praxi

3/7/2017 7:32:50 PM Jarmila Kotůlková

Resumé nové knihy Markéty Gerlichové

Více

Písnička jako dárek

3/6/2017 10:00:17 PM Jarmila Kotůlková
img

Zpěvník Pavla Jurkoviče, vyšel v nakladatelství Portál z iniciativy společnosti Pavla Jurkoviče. Z lektorek České Orffovy společnosti se na publikaci a přiloženém CD podílely Lenka Pospíšilová, Jana Žižková a Eva Hurdová. Na Pavla při křtu knihy vzpomínali všichni, krásně promluvili i zazpívali kmotři Milena Steinmasslová a Juraj Pavlica s iniciátorem celé události Pavlem Rudovským a sbor Radost s Janem Pirnerem.

Více